UIO Universitet i Oslo

Malercompagniet Oslo AS har hatt generalentreprise for arbeidene på Domus Bibliotheca og Academica i Karl Johans gate 47 i Oslo.

Arbeidet har pågått i perioden juni 2011 til november 2013 og i hovedsak bestått i omlegging av tak til sink, restaurering av vinduer og dører, nedhugging av puss, ny kalkpuss og kalkmaling. Leveransen beløper seg til 77,5 millioner kroner, fordelt på to bygg, 3800 kvm, 8000 kvm puss og restaurering av 350 vinduer.

Alt i henhold til Riksantikvarens retningslinjer.

Malercompagniet Oslo AS har også hatt ansvar for all rigg og drift - inklusiv stillas med "tak over tak" funksjon.

Byggherre: Statsbygg

Sist oppdatert 29 april 2022