Vinduer og dører

I en stor del av den eldre bygningsmassen er vinduer og dører en viktig del av totalinntrykket. Vi opplever i forbindelse med fasaderenovering en økt interesse for å ta vare på og sette istand eldre vinduer og dører. Ikke bare fordi det har kulturhistorisk verdi, men også på grunn av miljøvennligheten. Malercompagniet Oslo AS restaurerer alt av vinduer og dører, i henhold til riksantikvarens krav og ønsker.

Utskifting av vinduer og dører i Oslo og Akershus

Malercompagniet Oslo AS utfører bytte av vinduer og dører i alle kategorier, og det benyttes kun seriøse leverandører som Nordan eller tilsvarende. Vi har gode referanser og er det er snakk om en vernet bygning, vil kunne hjelpe deg til å beholde den opprinnelige stilen og det samme arkitektoniske uttrykket. Når man begynner med fasaderehabilitering bør man vurdere om man skal skifte ut eldre vinduer og dører samtidig. Nye vinduer og dører er en viktig investering for eldre byggninger som lekker varme. Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de kombinerer gode støy- og varmeisolasjonsegenskaper, og blir gode miljøvinduer ut fra en levetidsvurdering.

En vanlig jobb for oss i Malercompagniet Oslo er å bedre isolasjonsegenskapene med ett— eller tolags innervinduer, fordi isolasjonsverdien da kan komme ned på samme nivå som nye vinduer.

Vindusverksted Oslo og Akershus

Alt av reparasjoner, restaureringer og rekonstruksjoner utføres på eget verksted. Malercompagniet Oslo AS kan skifte ut alt fra trerammene, beslagene, vidusstiftene og kittet, til trepluggene og skruene.
Vi henter, monterer og leverer vinduene ferdig vasket i Oslo og Akershus.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Sist oppdatert 27 oktober 2022