Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme norske virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal i tillegg sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Malercompaniet etterlever åpenhetsloven og har forankret arbeidet med - og overholdelse av - åpenhetsloven i styre og ledelse.

Vi vil gjennomfører aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeder, forretningspartnere og egen virksomhet i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vårt arbeid med åpenhetsloven vil bli utført i samarbeid med vår eier Fasadgruppen.

Som et ledd i arbeidet har Malercompaniet oppnevnt en åpenhetslovansvarlig som skal ha et overordnet operativt ansvar for overholdelse av selskapets informasjonsplikt. Resultatene av vårt arbeid med åpenhetsloven vil bli publisert i denne redgjørlsen

Hvis du har spørsmål eller henvendelser knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på: Patrick@malercompagniet.no

 

Sist oppdatert 27 september 2023