Fasaderehabilitering i Oslo

Visste du at ordet fasade kommer av franske façade, som betyr ansikt utad, eller forside? Husets fasade er nettopp dette. Fasaden gir førsteinntrykket av bygningen, en følelse av hva bygget er og inneholder, og en pekepinn på hvor veldrevet sameiet, næringsbygget eller borettslaget er.

En rufsete eller dårlig vedlikeholdt fasade gir ikke bare et dårlig inntrykk, men kan også være direkte skadelig for byggets helse. Uten en riktig gjennomført fasaderehabilitering vil du få økte kostnader ettersom tiden går. I en storby som Oslo vil forurensning, sammen med vær og vind, tære på tak og fasade, og elementene kan med tiden trenge inn i bygget.

Sprekker i byggets ytterste lag gir økte strømutgifter til oppvarming. Samtidig kan fukt finne veien inn i selv de minste åpninger, og dette kan gi betydelige skader over tid. Vannet kan sprenge løs biter av en murfasade ved gjentatt frost og tining. Råteskader i tak og fasade gir store kostnader i etterkant, og kan gi helseproblemer for brukerne. En fasaderehabilitering er derfor en god idé om du tenker litt fremover.

Rehabilitering av fasaden er en investering

Dette vet de fleste som vurderer å investere i fast eiendom – enten det er næring eller bolig. Å ha et bygg ute for salg, som ikke har en presentabel fasade, er derfor ikke det beste utgangspunktet for god avkastning.

Malercompagniet er en fasadeentreprenør med en lang rekke prosjekter innen fasaderehabilitering for referanse. Enten du har et moderne eller et verneverdig bygg, har vi høy kompetanse på fasaderehabilitering. Vi har gjennomført totalrehabilitering av fasader for flere historiske bygg, etter Riksantikvarens retningslinjer.

Fasadevask og fasaderenovering

En grundig fasadevask er viktig fra tid til annen, for å fjerne forurensning, og for god vedlikehold av overflatene. Det kan også være dette som trengs for å få frem igjen byggets karakter og særegenhet. Våre malermestere i Oslo har absolutt alt som trengs av utstyr, stillaser, rengjøringsmidler og profesjonelle håndverkere. Vi gjør en effektiv jobb på kort tid, og står for høy kvalitet i alle ledd. Vi fjerner graffiti, og preparerer også alle typer underlag mot graffiti. Har du vært så uheldig å få graffiti på bygget ditt, er det ofte best å bruke en mild sandblåsing til å fjerne dette. Metoden fungerer uansett om du har betongvegg, mur eller tre. Her gjelder det bare å velge riktig type partikler i sandblåsingen, slik at graffitien slites vekk og fasaden kan bli ren igjen. Sandblåsing for fjerning av graffiti gjøres helst av fagfolk, slik at du er sikker på at underlaget ikke skades.

Reparasjon av taket

Vedlikehold og takarbeide bør overlates til eksperter! Om taket ikke er tett, blir det raskt dyrt for deg som er huseier. Du bør være trygg på at alle retningslinjer og tekniske forskrifter følges ved takarbeid. Malercompagniet kan både ta i et tak, og reparere det på beste måte. Enten du trenger totalrehabilitere et autentisk tak til ditt vernede bygg, eller enklere vedlikehold av moderne takbelegg, er vi rette bedrift. Vi utfører arbeidet etter alle kunstens regler, og tenker alltid sikkerhet når vi jobber. Taktekking og takomlegging utføres aldri uten fallsikring.

Pipearbeid og Piperehabilitering

Piper blir også gamle! Som en viktig del av husets fasade, og plassert helt øverst, er en pipe svært utsatt for vær og vind. Den trenger ikke bare å feies – den setter nok også pris på en innsats på utsiden. Vi rehabiliterer piper som en naturlig del av vår helhetlige ekspertise innen tak- og fasaderehabilitering. Våre taktekkere og murmestere har lang erfaring med alle typer piper og hus.

Takrens

Med tid og stunder kan taket samle mose, rusk og forurensning. Dette holder på vann, akkumulerer mer rusk, og øker vekten og slitasjen på taket. En grundig takrengjøring bør gjennomføres med jevne mellomrom, som en del av det vanlige vedlikeholdet på bygget. Malercompagniet har gode rutiner, og det beste utstyret, for en sikker og profesjonell takrengjøring. Samtidig kan vi enkelt rense takrenner, og sjekke at alt er i orden på taket. Om du kun trenger en takrenne-rensing, er det selvsagt mulig å kontakte oss for en pris på bare dette.

Bytte vinduer

I vårt uberegnelige klima med både kalde, våte og lange vintre, er det mulig å spare inn mye på å ha gode og isolerende vinduer. Gamle vinduer kan gi store strømregninger, og de kan også være krevende å vedlikeholde godt nok. Ved å skifte ut vinduene i bygget, vil utgifter til oppvarming og vedlikehold kunne gå drastisk ned. Vinduene er en viktig del av fasadens uttrykk, og Malercompagniet har derfor selvsagt ekspertise på dette. Det er nå mulig å få tilnærmet vedlikeholdsfrie vinduer i hvilke som helst farger og størrelser. Vi har også grundig kjennskap til vinduer for antikvariske bygg. Kontakt oss for informasjon og pris.

Behandling av utvendig trefasade

Riktig behandling av ditt byggs trefasade vil beskytte treverket i mange år. Velger du feil metode, eller unnlater å vedlikeholde, kan du rett og slett ødelegge treverket og skade bygget.
Tre er et levende materiale med mange muligheter, og spesifikke krav til vedlikehold. Vi har akkumulert kunnskap og erfaring med fasaderehabilitering i tre, gjennom årevis av store og små prosjekter. Malercompagniet har rehabilitert og vedlikeholdt en rekke fantastiske trehus. Vi har eksperter på fargebruk, materialer, maling, beis, olje og lakk, samt arkitekturhistorie og teknikk. Bare spør oss om hva som helst! Vi kan garantert hjelpe deg med din trefasade – uansett størrelse på prosjektet.

Etterisolering av fasade

Ved å etterisolere kan bygningen din få en stor innsparing på utgiftene til oppvarming. Eldre bygg er ofte trekkfulle, men kan være i god stand ellers. En etterisolering kan med enkle grep oppdatere bygget og gjøre det mer energieffektivt og miljøvennlig. Her finnes det mange metoder innen fasaderehabilitering å velge mellom, og vi har lang erfaring med gjennomføring av slike. Kontakt Malercompagniet, og få en oversikt over hvilke alternativer som finnes for etterisolering av ditt byggs fasade.

Kontakter du oss vil du alltid få en profesjonell og faglig vurdering.

Sist oppdatert 27 oktober 2022