Balkongrehabilitering

Malercompagniet Oslo AS kan ta dere gjennom hele prosessen fra beslutning til ferdig oppusset balkong. Vi har rutinene og den underliggende kunnskap om balkongrehabilitering som kreves for å sikre at ditt prosjekt leveres til riktig tid og til avtalt pris, med forventet kvalitet.

Rehabilitering av balkonger

Vi utfører alt av arbeider på balkonger: Nedhogging av balkong, fjerning av rust på jernbjelker og rustbehandling. Vi utbedrer også pusskader og sandblåsing av jerngelender på verandaer. Ved å bruke sandblåsing, vil det gå både raskt og effektivt å fjerne rust fra stål og jern, helt uten kjemikalier. Selv ganske kompliserte former lar seg sandblåse på en enkel måte. Selv harde og gjenstridige belegg kan fjernes raskt på denne måten. Ved slike kompakte belegg brukes partikler som metallsplinter, glassperler, kvarts eller natron til sandblåsingen.

Søknadspliktig

Rehabilitering av balkonger som medfører endringer eller utvidelser er søknadspliktige. Søknaden må dokumenteres så den er i samsvar med kravplan fra plan- og bygningsloven. Balkongenes utforming og størrelse har stor betydning for fasadeuttrykket og ved rehabilitering av balkonger, bør man derfor etterstrebe å bruke eksisterende materialbruk, design og farger.

Vedlikehold av balkonger

Mange balkonger blir ikke godt nok vedlikeholdt og kan være direkte farlige. Armering som ruster er et tegn på at nedbrytningsprosessen er kommet langt og da haster det å foreta nødvendig vedlikehold. Riktig fasaderehabilitering og vedlikehold av balkonger gir også gårdeier, borettslag og sameier bedre økonomi. Våre oppdragsgivere er alt fra borettslag og sameie, til gårdeiere og forvaltere som håndterer næring, skoler, kirker, hoteller, lager med mer.

Ønsker du gratis befaring vedrørende balkongrehabilitering? Du er velkommen til å ta kontakt med oss

Sist oppdatert 27 oktober 2022