Smedgaten 30

Antikvarisk rehabilitering av fasader og oppmaling av vinduer. Nedhugging av gammel puss og omramming av vinduer. Maling av fasader og og vinduer.

Utført periode: Juni-november 2016

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Sist oppdatert 29 april 2022