Hjelmsgate barnehage

Utførsel av innvendig og utvendig malerarbeid med restaurering av vinuder.

Arbeidet er utført i samarbeid med Byantikvaren (orasnje listen).

Arbeid utført: Januar-august 2015

Sist oppdatert 29 april 2022